Köpük Model Döküm Yöntemi için maddeler

Köpük Model Dökümü için STMMA ve STMMA-FD  polistiren metil metakrilat kopolimerleri . Köpük modeli için yanmaz ve ateşe dayanıklı kaplaması 

Kayıp köpük dökümünde kullanılam köpük modeli için hammade. Duvar kalınlığı 2 ila 12.5 mm arasında olan yüksek kaliteli dökümlerin üretimi için köpürebilen polistiren ile metil metakrilatın kopolimerleri. Kopolimer uygulaması dökümün kalitesini arttırır, eksiklerin ihtimali ve dökümün maliyetini azaltır. Köpük modelinin kaplaması için boksit, mullit, andalusit, silisium dıoksit, alüminyum silikat, alüminat bazlı yanmaz kaplaması/boyası.